Treuil Lock HWA 53.1206WE06

120 Nm, 18:1, arbre 26 mm, av. manivelle
52.40021
Retenir

Description